Business Fit-ality logo met pay-offOnstaan Business Fit-ality

Business Fit-ality is eind 2003 opgericht door Norbert Greveling. Het oogmerk was destijds om met advieswerk bij te dragen aan de gezondheid van bedrijven en instellingen en dan met name hun zakelijke fitheid en vitaliteit te versterken. Dat oogmerk zie je terug in de bedrijfsnaam. Systematische werken aan oplossingen voor strategische vraagstukken vanuit een heldere methodologie stond daarbij centraal. In de loop van de tijd is er veel gebeurd bij Business Fit-ality, maar de naam is steeds hetzelfde gebleven.

Na de oprichting is het bureau snel gegroeid in aantallen opdrachtgevers en consultants met een vestiging in Vianen. Maar na een paar jaar is het adviesbureau ook weer net zo snel afgebouwd. Sinds medio 2009 bestaat Business Fit-ality nog uitsluitend uit de oprichter: Norbert Greveling. Het oogmerk is daarbij eveneens veranderd. Norbert wil vooral leidinggevenden ondersteunen bij het versterken van de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Dat betekent dat naast de gezondheid van organisaties ook veel aandacht uitgaat naar de aantrekkingskracht van organisaties. Dat doet Norbert niet meer met een team consultants, maar zelfstandig als strategieadviseur/procesbegeleider, als onderdeel van een team bij zijn opdrachtgevers. Hij werkt nu vanuit onthechte betrokkenheid intensief samen met leidinggevenden en in-/externe professionals bij zijn opdrachtgevers. Niet alleen als adviseur, maar ook als procesbegeleider of als trainer/coach.

Innovatie

Wat in al die tijd niet is veranderd bij Business Fit-ality is de zoektocht naar theorieën en aanpakken waarmee leidinggevenden de toekomstbestendigheid van hun organisatie kunnen versterken. Als gevolg van de digitale revolutie en het streven naar een andere economie zijn veel aloude managementtheorieën en – modellen minder relevant geworden en de vraag is wat daarvoor in de plaats moet komen. Leidinggevenden hebben nieuwe manieren van kijken, denken en werken nodig. Norbert heeft daar veel tijd in geïnvesteerd, waar verfrissende en pragmatische beelden en ideeën uit voort zijn gekomen. Dat heeft geresulteerd in Fit-for-the-Future, een methodologie voor leidinggevenden om te werken aan toekomstbestendigheid. De focus op het versterken van toekomstgerichtheid is sinds de oprichting van Business Fit-ality alleen maar sterker geworden.