Adviseur bij strategische vraagstukken

Bestuurders en senior leidinggevenden hebben af en toe behoefte aan advies bij het versterken van de toekomstbestendigheid, bijvoorbeeld bij de wat complexere vraagstukken waar je niet dagelijks mee te maken krijgt. De complexiteit kan versterkt worden doordat verschillende groepen stakeholders betrokken moeten worden bij het vraagstuk. Hoe pak je dat dan aan?

Business Fit-ality biedt advisering aan bestuurders en senior leidinggevenden bij voornamelijk strategische vraagstukken met een multidisciplinair karakter. Deze vraagstukken kunnen betrekking hebben op:

  • de richting van de organisatie, zoals waar willen we naartoe en welke koers moeten we dan gaan varen om daar te komen?
  • ruimte die gevonden moet worden op het speelveld, zoals de vraag of het spel niet anders gespeeld moet gaan worden en of de huidige business- en organisatiemodellen nog wel toereikend zijn?
  • relaties die gelegd moeten worden: wat moeten we zelf blijven doen, hoe geven we samenwerking vorm en wat betekent dat voor onze organisatie?
  • de realisatie van strategische keuzes: hebben we wel de juiste onderbouwing voor een voorgenomen verandering en hoe pakken we dat dan aan?

Vaak hebben deze vraagstukken een bestuurlijke, financiële, fiscale, commerciële, juridische, arbeidsrechtelijke, bedrijfskundige, organisatorische én personele component. In de adviespraktijk wordt dan ook intensief samengewerkt met professionals in de organisatie van de opdrachtgever of externe specialisten die soms nodig zijn, wat enorm bijdraagt aan het draagvlak van de adviezen. Niet als specialist, maar juist als deskundig en bestuurlijk ervaren generalist.

Business Fit-ality beschikt niet over grote databronnen met marktgegevens die soms ook wel worden geraadpleegd bij strategische vraagstukken. Het vertrekpunt is dat organisaties zelf over voldoende kennis, informatie en ervaring beschikken om te komen tot strategische keuzes.

De kracht van het advieswerk zit in het pragmatisch gebruik van de Fit-for-the-Future methodiek, scherpe analyses, doortastend optreden, oprechte betrokkenheid en het bij elkaar kunnen brengen van verschillende invalshoeken die bij elk vraagstuk speelt. Veel aandacht gaat uit naar het stellen van een goede diagnose, alvorens te denken aan oplossingen of oplossingsrichtingen. Met bruikbare adviezen als gevolg die niet in een la belanden maar daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, met instemming van professionals, leidinggevenden en andere stakeholders.