bxp56995h

Ervaringen in het bedrijfsleven

Sinds de oprichting richt Business Fit-ality zich met haar dienstverlening op het bedrijfsleven, zonder daarbij te focussen op een specifiek segment. Kenmerkend voor bedrijven zijn o.a. de combinatie van het winstoogmerk en de aanwezigheid van concurrentie en aandeelhouders. Als gevolg daarvan zoeken de meeste bedrijven steeds weer naar nieuwe meerwaarde voor hun klanten en een sterke positie in de markt. Dat is lang niet altijd makkelijk. Zeker niet in een omgeving waarin klanten veeleisender worden, duurzaamheid hoog op de agenda staat, digitalisering vaak zeer disruptief werkt en politieke schommelingen grote effecten kunnen hebben op omzet, kosten en risico’s.

Business Fit-ality heeft de afgelopen jaren verschillende bedrijven ondersteund bij strategische vraagstukken. Soms als adviseur om op basis van onderzoek een strategische richting te vinden, maar ook als procesbegeleider, trainer/coach en sparringpartner. Opdrachtgevers zijn nationale bedrijven uit de zakelijke dienstverlening, industrie, automotive en retail, maar ook landenorganisaties en divisies van multinationals.

Het accent van de opdrachten in het bedrijfsleven en de strategie├źn die daaruit voort zijn gekomen ligt vaak op de business. Daar liggen vragen aan ten grondslag zoals: hoe bakenen we het speelveld af, welk spel moeten we daarop spelen, hoe kunnen we ons daar het beste positioneren, welk businessmodel hoort daarbij, hoe kunnen we groeien, welke veranderingen zijn nodig en hoe pakken we dat aan, hoe kunnen we de concurrentie aangaan, hoe krijgen we draagvlak voor onze plannen, etc. Vaak zijn in samenwerking met opdrachtgevers creatieve en innovatieve antwoorden gevonden en digitale oplossingen gerealiseerd, wat naast aanpassingen in de business eveneens heeft geresulteerd in wijzigingen in de organisatie van opdrachtgevers. De dienstverlening van Business Fit-ality beperkt zich niet tot advies, maar omvat ook de implementatie van strategische keuzes, uiteraard in samenwerking met medewerkers van de opdrachtgever.

Daar zijn soms nieuwe bedrijven en samenwerkingsverbanden uit voortgekomen, maar tevens nieuwe businessmodellen, (digitale) marktbenaderingen en andere vormen van dienstverlening. Concrete oplossingen met goed onderbouwde business cases, waardoor opdrachtgevers de toekomst met aanzienlijk meer vertrouwen tegemoet zijn gaan zien.

Wil je weten wat Business Fit-ality kan betekenen voor jouw bedrijf of bedrijfsonderdeel? Neem dan contact op met Norbert Greveling.