Fit for the futureWelke aanpak gebruik je om te werken aan de toekomstbestendigheid van jouw bedrijf of instelling?

Business Fit-ality heeft de Fit-for-the-Future methodiek ontwikkeld om de toekomstbestendigheid van organisaties te verbeteren. Die methodiek is gericht op innovatie in zowel het bedrijfs- als het organisatiedomein van bedrijven en instellingen door te focussen op wat:

  • aantrekkelijk is voor alle groepen belanghebbenden: klanten, medewerkers, stakeholders en business partners;
  • bedrijfseconomische levensvatbaar is, rekening houdend met waarde, kosten en risico’s van ideeën en plannen;
  • realiseerbaar is, gezien de context, mogelijkheden én beperkingen van de organisatie.

Fit-for-the-Future introduceert een nieuwe manier van kijken naar organisaties, een nieuwe manier van denken over het succes van organisaties en een aanpak om ervoor te zorgen dat je toekomstbestendig blijft in een digitaal tijdperk waarin veranderingen zich in een hoog tempo voltrekken. De methodiek verschaft nieuwe concepten en instrumenten die leidinggevenden in staat stellen om continu te werken aan toekomstgerichtheid.

De methodiek onderscheidt drie fasen:

  • Inspiratie op basis van verkenning/analyse van de huidige situatie (in- en extern), trends en ontwikkelingen. Dat resulteert in de identificatie van belangrijke kansen, issues en beperkingen, wat cruciaal is voor de zoektocht naar meer aantrekkingskracht.
  • Generatie van ideeën en concepten om de aantrekkingskracht te versterken.
  • Implementatie om zinvolle en haalbare ideeën/concepten daadwerkelijk te realiseren.

De methodiek is niet ontwikkeld als receptenboek. Het is meer een pragmatisch handleiding om op basis van een bepaald vraagstuk en beschikbare ingrediënten een specifieke aanpak vast te stellen en technieken, tools en instrumenten te selecteren om mee aan de slag te gaan. Toepassing van de methodiek biedt geen garantie voor toekomstig succes. Het biedt je wel houvast bij het adresseren van de juiste vraagstukken in de juiste volgorde en het voeren van een dialoog met de juiste mensen, waarbij het de kunst is om op de juiste momenten in het traject te divergeren en te convergeren. Zodat de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en worden doorgevoerd en zodat je met vertrouwen werkt aan de toekomstbestendigheid van je organisatie.