In-house trainingen

Werken aan toekomstbestendigheid is niet eenvoudig en gaat ook niet vanzelf. Het vraagt naast commitment ook nieuwe competenties van leidinggevenden om serieuze stappen te kunnen zetten en je bedrijf of instelling voor te bereiden op het digitale tijdperk. In-house trainingen kunnen daaraan bijdragen.

Op basis van de Fit-for-the-Future methodologie heeft Norbert Greveling een in-house trainingsprogramma voor leidinggevenden ontwikkeld, waarbij je niet alleen nieuwe theorieën, inspirerende voorbeelden en praktische managementtools krijgt aangereikt, maar waarbij je met elkaar tevens werkt aan de digitale strategie van je organisatie en die voorbereidt op een digitale transformatie om de toekomstbestendigheid te versterken. De methodologie verschaft het raamwerk voor zo’n trainingsprogramma. De invulling daarvan is maatwerk en gebaseerd op de leerdoelen van je eigen team.

Met docenten uit de praktijk wordt vanuit Business Fit-ality een maatwerk programma samengesteld, waarbij te denken valt aan 6 blokken van 2 dagen en een doorlooptijd van 6 maanden. Deelnemers krijgen bij elk blok huiswerk mee om toe te passen in hun eigen omgeving en bespreken de resultaten en hun ervaringen daarmee bij een volgende bijeenkomst. In de tussentijd kunnen zij door docenten worden gecoacht in het toepassen van het materiaal, maar ook in hun eigen functioneren bij het toepassen daarvan.

Collectief leren, organisatie- en strategieontwikkeling gaan bij dit programma hand in hand. Door anders te leren kijken naar je organisatie en het speelveld waarop die zich begeeft, anders te denken over toekomstig succes en een aanpak toe te passen die is toegespitst op het versterken van toekomstbestendigheid, ontstaan innovatieve ideeën die nodig zijn voor een digitale transformatie. En aangezien je zo’n traject met collega’s doorloopt, wordt het veel makkelijker om die ideeën te gaan realiseren.

Onderwerpen die aan de orde komen bij het in-house trainingsprogramma zijn o.a.:

  • leiderschap in het digitale tijdperk
  • holistisch kijken naar organisaties
  • de gezondheid en aantrekkingskracht van je organisatie
  • digitale disruptie en digitale transformatie
  • platformen en eco-systemen
  • business- en organisatiemodellen
  • ambitie en drijfveren
  • samenwerken
  • innoveren en veranderen
  • digitale strategie

Wil je meer weten over de in-housetrainingsmogelijkheden? Neem dan contact met op met Norbert Greveling.