Innovatief

Innovatief

Niet alleen bedrijven en instellingen moeten vernieuwen in het digitale tijdperk. De traditionele bedrijfs- en organisatiekunde behoeft ook innovatie! Veelgebruikte managementtheorieën stammen nog uit de 2e of 3e industriële revolutie, terwijl we met digitalisering al in de 4e revolutie zijn beland. Aan die innovatie draagt Business Fit-ality graag bij vanuit het motto ‘Niets is zo praktisch als een goede theorie’ (Kurt Lewin, psycholoog). De Fit-for-the-Future methodiek is daar een mooi voorbeeld van. Die introduceert een holistische manier van kijken, een revolutionaire denkwijze over de focus van leidinggevenden bij het streven naar toekomstig succes en een pragmatische werkwijze om te werken aan toekomstbestendigheid van organisaties.


Zienswijze

De digitale revolutie vraagt van leiders dat ze hun bedrijf of instelling als één groot geheel zien. Dat is heel anders dan het vaak eendimensionaal kijken naar bedrijfsresultaten of bedrijfsfuncties. Om die reden heeft Business Fit-ality een raamwerk ontwikkeld dat leiders overzicht verschaft en hen in staat stelt holistisch te kijken. 

Lees meer …


Denkwijze

Veel leiders denken nogal eens dat bedrijfsresultaten een goede indicator zijn voor toekomstig succes. Dat is echter slechts in beperkte mate het geval. Bedrijfsresultaten zeggen vooral iets over het verleden en komen voort uit keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Teveel focus op resultaten leidt dus af van fundamentele discussies en keuzes die belangrijk zijn voor toekomstig succes.

Lees meer …


Werkwijze

De traditionele manier om je als leidinggevenden voor te bereiden op de toekomst van je bedrijf of instelling is door strategieontwikkeling. Een proces dat dikwijls eens per jaar terugkeert, met een doorkijk naar de komende 3 à 5 jaar. Niet echt geschikt in het digitale tijdperk, dat een meer dynamische manier van werken vraagt met korte cycli van innovaties en verandering.

Lees meer …


Fit-for-the-Future

Mede op basis van de hiervoor genoemde nieuwe zienswijze, denkwijze en werkwijze heeft Business Fit-ality de Fit-for-the-Future methodiek ontwikkeld om leidinggevenden te ondersteunen bij het toekomstgericht maken van hun organisatie. Een innovatieve en verfrissende aanpak voor leidinggevenden, die bovendien bijdraagt aan de broodnodige vernieuwing van de bedrijfs- en organisatiekunde.

Lees meer …