Betrokken

Onthecht betrokken

Norbert Greveling hanteert onthechte betrokkenheid (ontleend aan Jagdish Parikh) als professionele levenshouding. Hij voelt zich diep betrokken bij zijn opdrachten en opdrachtgevers, maar is tegelijkertijd in staat om dat werk van een afstand te bekijken. Hij maakt graag onderdeel uit van een ecosysteem van professionals en leidinggevenden, die met elkaar belangrijke vraagstukken aan willen pakken om een bedrijf of instelling toekomstbestendiger te maken. Deze houding past hem goed in zijn werk als strategie adviseur en procesbegeleider, maar ook bij een meer toezichthoudende rol. 


Betrokken

Zijn betrokkenheid uit zich op verschillende manieren. Norbert verdiept zich graag in de materie bij opdrachtgevers en leeft zich met plezier in in de verschillende belangen en interesses die leidinggevenden en professionals daarbij kunnen hebben. Hij is doortastend en creatief, maar ook kritisch en confronterend als dat nodig is. Hij verschaft inzicht, zonder het overzicht te verliezen. Soms is hij enthousiasmerend, dan weer overtuigend. Soms leidend, dan weer uitvoerend. Steeds houdt hij het hogere doel bij zijn opdrachtgevers voor ogen, maar als daar aanleiding voor is schroomt hij niet om dat hogere doel ter discussie te stellen.


Onthecht

De onthechting uit zich weer op een heel andere manier. Om zich niet te verliezen of vast te bijten in een opdracht werkt Norbert nooit fulltime aan één opdracht. De afwisseling en afstand helpen hem om te reflecteren en scherp te blijven. Mede daardoor blijft hij een boeiende gesprekspartner voor zijn opdrachtgevers in het bedrijfsleven als in de zorg. Niet alleen tijdens de uitvoering van opdrachten, maar vaak nog jaren nadat die al zijn afgerond.