Toekomstgericht

Toekomstgericht organiseren

Toekomstgericht organiseren was altijd al belangrijk voor leiders. Anno 2017 is er extra aanleiding voor leidinggevenden om aandacht te besteden aan de toekomstgerichtheid van hun organisatie. Behaalde resultaten uit het verleden zijn steeds minder een indicatie dat het in de toekomst goed zal gaan. Verschillende ontwikkelingen versterken elkaar, waardoor de turbulentie en onzekerheid toenemen en toekomstig succes minder vanzelfsprekend is. Gemiddeld kan bijvoorbeeld de Nederlandse economie het goed blijven doen, maar in diverse sectoren zullen winnaars en verliezers zichtbaar worden. De belangrijkste verstoorder is wel digitalisering, maar ook het streven naar een deeleconomie, politieke instabiliteit en de maatschappelijke behoefte aan een circulaire economie kunnen resulteren in grote verschuivingen.


Digitalisering

De digitale revolutie is sinds de opkomst van Internet inmiddels al zo’n 25 jaar aan de gang. Sindsdien is enorm veel veranderd in de economie en de maatschappij. Maar de digitale revolutie is nog lang niet uitgeraasd. Sterker nog, met de opkomst van het Internet of Things in 2015 komt deze revolutie pas echt in een stroomversnelling.

Lees meer …


Deeleconomie

Het onbenutte kunnen benutten. Dat is de kern van de deeleconomie. Consumenten en bedrijven beschikken vaak over veel (dure) goederen, die vaak maar weinig worden gebruikt. Auto’s staan bijvoorbeeld 98% van de tijd stil. De behoefte om veel (dure) goederen daadwerkelijk te bezitten neemt af, terwijl de behoefte om ze tijdelijk te kunnen gebruiken wel aanwezig blijft. 

Lees meer …


Politieke instabiliteit

De politiek in veel westerse economieën is snel aan het veranderen. Ontevredenheid over uiteenlopende vraagstukken draagt bij aan polarisatie, populisme en protectionisme in de politiek, met gevolgen voor internationale handelsbetrekkingen. Maatschappelijk wantrouwen tegen het bedrijfsleven resulteert in een lawine aan regels en toezicht en een roep om meer toezicht vanuit de overheid.

Lees meer …


Circulaire economie

Producten en grondstoffen hergebruiken en waardevernietiging van natuurlijke bronnen minimaliseren. Door o.a. vervuilling, klimaatverandering en afbraak/schaarste aan natuurlijke bronnen, wordt de roep om een circulaire economie steeds groter. Digitalisering kan bijdragen aan het streven naar die economie.

Lees meer …