Procesbegeleider bij strategische veranderingstrajecten

Vanuit Business Fit-ality verzorgt Norbert Greveling regelmatig de rol van procesbegeleider bij strategische veranderingstrajecten. Denk daarbij aan veranderingen zoals het aangaan van strategische samenwerking, het ontvlechten daarvan of het oprichten van nieuwe ondernemingen.

Samenwerking is een belangrijk thema bij het versterken van toekomstbestendigheid. In het verleden dachten veel bedrijven nog dat ze alles zelf konden doen en dan ook nog beter dan anderen. Dat was in het verleden al twijfelachtig, maar in het digitale tijdperk is dat ondenkbaar. Nu gaat het erom het juiste ecosysteem te ontwikkelen en dus vast te stellen met welke partners je in zee gaat om gezamenlijk te komen tot meerwaarde voor je klanten. Het is leuk dat Apple de iPhone heeft bedacht, maar zonder het ecosysteem waarin inmiddels vele duizenden app-ontwikkelaars zitten, zou die innovatie weinig hebben gebracht. Net zoals een app-ontwikkelaar een platform nodig heeft om de toepassing beschikbaar te maken voor een groot publiek.

Aangezien er steeds meer platformen en ecosystemen ontstaan, zal de vraag steeds vaker aan de orde komen bij welke daarvan je gaat aansluiten of dat je die zelf gaat ontwikkelen. Moet je nog wel alles blijven doen? Bij het vormgeven van samenwerkingsverbanden komen veel verschillende disciplines aan de orde, zoals juridische, fiscale, financiële, bestuurlijke, operationele, ICT, organisatorische en personele vraagstukken. Juist dan is het wenselijk om te kunnen werken met een procesbegeleider die het overzicht en de samenhang bewaakt tussen dit soort vraagstukken en de partijen die een rol spelen bij het aangaan c.q. ontvlechten van samenwerking.

Vaak is bij de aanvang nog veel onduidelijk, moeten verschillende groepen belanghebbenden betrokken worden en is inhoudelijk inbreng nodig vanuit verschillende disciplines. Dat soort trajecten vereist een goede voorbereiding en zorgvuldigheid bij de uitvoering en kun je niet projectmatig aanpakken. Voor bestuurders is het dan prettig om terug te kunnen vallen op iemand met bestuurlijke ervaring en een bedrijfskundige achtergrond, die methodisch te werk gaat en makkelijk met anderen samenwerkt om zo’n traject tot een goed eind te brengen.