Publicaties Norbert Greveling

In de loop der jaren heeft Norbert Greveling diverse publicaties verzorgd, zoals artikelen, whitepapers en een paar managementboeken. Een centraal thema daarin is toekomstbestendigheid.

 

Strategisch managen in turbulente tijden

Dit boek beschrijft een nieuw paradigma over strategisch managen. Het is bedoeld voor leiders om in turbulente tijden een toekomstbestendige koers te kunnen blijven varen door de juiste strategische keuzes te maken en door te voeren. Oude en bekende strategiemodellen en -theorieën en aanpakken voor strategieontwikkeling en -implementatie zijn immers nauwelijks nog bruikbaar bij het maken van strategische keuzes in dit tijdperk van alsmaar toenemende turbulentie.

Strategic managing in a turbulent world

This book describes a new paradigm about strategic managing. Aimed at leaders to keep a future-proof course in turbulent times by making the right strategic choices for their organization. Well-known strategy models and approaches for strategy development are hardly applicable for making and implementing strategic choices in the current age of increasing turbulence and disruption.

De ondernemende manager (cover)

De ondernemende manager

In De ondernemende manager belicht Norbert Greveling dat management als discipline op een dood spoor zit. Hij doet dit aan de hand van gebeurtenissen en waarnemingen uit de managementliteratuur en de praktijk. De focus is teveel komen te liggen op optimalisatie en beheersing. Een kentering is nodig in het denken over de rol en de betekenis van managers. Dit boek introduceert het paradigma van de ondernemende manager en maakt duidelijk wat de kentering voor managers betekent.

Aantrekkingskracht

Aantrekkingskracht

De auteur van dit boek behandelt zeven kernvaardigheden om de aantrekkingskracht van uw onderneming te vergroten. Zo krijgt u houvast bij het maken van de juiste strategische keuzes. Aantrekkingskracht bevat een verfrissende, holistische kijk op ondernemingen en unieke inzichten in managementvraagstukken. Met de verhelderende modellen en de reflectievragen kunt u direct aan de slag.