Toekomstbestendigheid vereist nieuwe competenties

De toekomstbestendigheid van veel bedrijven en instellingen staat onder druk. Op het eerste gezicht lijkt het daar mogelijk niet op. De economische vooruitzichten in Nederland voor 2017 zijn over het geheel genomen bijvoorbeeld vrij gunstig volgens het CPB. Maar onder die prognose schuilt veel onzekerheid, waarbij het valt te verwachten dat behoorlijke onderliggende verschuivingen gaan plaatsvinden tussen en binnen sectoren. De onzekerheid komt grotendeels voort uit de snelheid waarmee de digitale revolutie zich voltrekt. Die revolutie trekt al enige tijd door vrijwel alle sectoren, maar begint nu pas de kracht te krijgen van een wervelwind. Maar er zijn meer ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de toekomstbestendigheid van organisaties.

Met digitalisering zijn we in de vierde industriële revolutie beland. Interessant, aangezien de meeste leidinggevenden nog werken met managementtheorieën en -modellen die dateren uit de 2e of 3e industriële revolutie. Veel van die theorieën zijn niet geschikt voor hedendaagse leiders om de uitdagingen van de 4e revolutie aan te gaan. De impact van de digitalisering is dermate groot, dat leidinggevenden nieuwe competenties nodig hebben om voor hun bedrijf of instelling een toekomstbestendige koers uit te stippelen. Dat vereist o.a. een nieuwe:

  • zienswijze met een holistische manier van kijken naar bedrijven en instellingen;
  • denkwijze over met name de focus van leidinggevenden bij het streven naar toekomstig succes;
  • werkwijze om de toekomstbestendigheid van organisaties te versterken.

Vanuit Business Fit-ality kan Norbert Greveling leidinggevenden daarbij op verschillende manieren ondersteunen met een verfrissende aanpak die past bij de dynamiek van deze tijd. Wil je weten hoe? Neem gerust contact met hem op.