bxp57110hWelke aanpak gebruik je bij het versterken van toekomstbestendigheid?

Het vinden van een geschikte werkwijze om de toekomstbestendigheid te versterken is nog niet zo eenvoudig. Strategische keuzes over je organisatie zijn van grote invloed op toekomstige resultaten. Op welke marktsegmenten/doelgroepen ga je je richten, met welke waardepropositie, welke activiteiten ga je daarvoor uitvoeren, welke teams heb je daarvoor nodig, welke systemen, welke partners, welke middelen, etc.? Hoe kom je tot dergelijke keuzes? Waar staat je organisatie eigenlijk voor en is dat duidelijk bij alle betrokkenen? Welke focus breng je aan en met welke prioriteiten moeten veranderingen worden doorgevoerd? In je eentje kom je mogelijk snel tot antwoorden, maar dikwijls heb je te maken met een directie- of managementteam en stakeholders die daar ook wat van vinden. Valkuilen als tunnelvisie, groepsdenken, besluiteloosheid e.d. liggen dan op de loer. Vooral als je niet de juiste stappen hebt ondernomen om tot keuzes te komen.

Het bedenken van een aanpak bij strategische vraagstukken is niet zo eenvoudig. Verschillende valkuilen liggen op de loer. Veel leidinggevenden willen bij het werken aan toekomstbestendigheid bijvoorbeeld graag beginnen met te focussen op de toekomst, zonder rekening te houden met de huidige situatie (blue sky approach). Daaraan gekoppeld is er vaak behoefte om van buiten naar binnen te kijken. In die situaties is er eerst aandacht voor trends, ontwikkelingen en innovaties die zich in de omgeving voltrekken, waarbij veel tijd gaat zitten in uitgebreide marktverkenningen en analyses. Pas later is er aandacht voor wat dit allemaal betekent voor de interne organisatie en veranderingen die daar doorgevoerd moeten worden.

Dergelijke benaderingen (van toekomst naar heden, van buiten naar binnen) zijn meestal niet effectief. De ervaring leert dat dit dikwijls resulteert in zeer boeiende bespiegelingen over de toekomst, waar directieteams het ook nog weleens over eens kunnen worden. Het probleem zit dan in het maken van een plan van aanpak om die beoogde toekomst te gaan realiseren. Waar begin je? Wat pak je als eerste aan? Daarover worden leidinggevenden het niet snel eens. Vaak blijkt dat leidinggevenden een heel verschillend beeld hebben over de huidige situatie en wat zich daarin op dit moment voltrekt. Op welk speelvelden zijn we nu actief, welke spelletjes worden daar gespeeld, hoe succesvol zijn we daarmee, hebben we de juiste teams opgesteld, etc.? Als je geen goed beeld hebt op waar je momenteel staat, is het erg moeilijk om een stap te zetten in de richting van waar je wilt zijn.

Dit soort ervaringen is verwerkt in de Fit-for-the-Future methodiek, die Business Fit-ality op verschillende manieren inzet om organisaties te ondersteunen. Deze methodiek onderscheidt een aantal logische stappen die managementteams met elkaar doorlopen om te komen tot adequate keuzes en haalbare plannen om de toekomstbestendigheid van hun organisatie te versterken. De methodiek is gebaseerd op een heldere zienswijze op organisaties en denkwijze over de basis van toekomstig succes en heeft een sterke focus op het realiseren van benodigde veranderingen. Het moge duidelijk zijn dat de methodiek een cyclisch en dynamisch karakter kent. Werken aan toekomstbestendigheid is niet iets wat je eenmalig doet. Het is een continu proces, dat leidinggevenden met enige regelmaat doorlopen.