Workshop Businessmodellering

De inhouse workshop Businessmodellering draait om de vraag welke waarde je bedrijf(sonderdeel) levert aan afnemers en businesspartners, hoe je die waarde levert en hoe je bedrijf aan die waarde probeert te verdienen. Het doel daarbij is om jou en een groep collega’s, klanten of anderen te inspireren op zoek te gaan naar andere meerwaarde, andere manieren om die meerwaarde te leveren of andere manieren om daaraan te verdienen.

Te pas en te onpas lees je dat businessmodellen van bedrijven en instellingen onder druk staan als gevolg van o.a. de digitale revolutie en het streven naar een circulaire economie. Maar wat wordt daarmee bedoeld en wat is eigenlijk een businessmodel? Welke technieken zijn er om een businessmodel te beschrijven en te bespreken met bijvoorbeeld je collega’s? Welk businessmodel heb je voor ogen voor de toekomst en hoe verander je een bestaand businessmodel?

De workshop duurt minimaal een halve dag. Met collega leidinggevenden, professionals, klanten, business partners of externe deskundigen bespreek je het businessmodel van je organisatie. De bijeenkomst wordt verrijkt met voorbeelden uit de praktijk over hoe andere organisaties bezig zijn hun businessmodel aan te passen, zoals door samen te werken in ecosystemen en de introductie van nieuwe waardeproposities. Afhankelijk van de bedoeling kan de workshop verschillende accenten krijgen. Zo kun je met elkaar vaststellen wat de kracht en zwakte is van jullie businessmodel ten opzichte van bestaande concurrenten of juist op zoek gaan naar mogelijkheden voor innovatie.

De bedoeling, duur, deelnemers en de accenten van de workshop komen aan de orde in een voorbespreking. Dat gesprek vormt de basis voor een programma dat verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Een paar dagen na de workshop vindt een evaluatie plaats, waarbij suggesties worden aangereikt over wat je verder zou kunnen doen met de resultaten en bevindingen van de workshop.

Spreekt deze opzet je aan? Neem dan gerust contact op met Norbert Greveling voor een vrijblijvend gesprek.