Workshop Gezondheid en aantrekkingskracht

De inhouse workshop Gezondheid en aantrekkingskracht gaat over de vraag waar je als leidinggevende(n) op focust en wat dat betekent voor de toekomstbestendigheid van je bedrijf of instelling. Het doel van de workshop is om een team leidinggevenden te inspireren om zowel aandacht te besteden aan de gezondheid van hun organisatie als de aantrekkingskracht daarvan. Vaak is dat een hele uitdaging.

Leidinggevenden hebben doorgaans vooral aandacht voor bedrijfsresultaten. Daarmee krijg je goed zicht op de gezondheid van je bedrijf instelling of onderdeel daarvan. Maar die focus gaat helaas vaak ten kosten van de aandacht voor aantrekkingskracht. En laat dat nou juist belangrijk zijn voor toekomstig succes! Wat gaan jullie doen om de aantrekkingskracht van je bedrijf/instelling te vergroten?

De workshop duurt minimaal een halve dag. De bijeenkomst begint met een beknopte introductie over de theorie en terminologie rond gezondheid en aantrekkingskracht. Op basis van een test die deelnemers vooraf al hebben ingevuld volgt snel een discussie over de gezondheid en aantrekkingskracht van jullie organisatie. Afhankelijk van de bedoeling kan de workshop verschillende accenten krijgen. Zo kun je ingaan op de vraag wat je zou kunnen doen om de aantrekkingskracht te versterken, maar je zou ook in kunnen gaan op de focus en aandacht die je als leidinggevenden besteed aan beide onderwerpen.

De bedoeling, duur en de accenten van de workshop komen aan de orde in een voorbespreking. Dat gesprek vormt de basis voor een programma dat verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Een paar dagen na de workshop vindt een evaluatie plaats, waarbij suggesties worden aangereikt over wat je verder zou kunnen doen met de resultaten en bevindingen van de workshop.

Spreekt deze opzet je aan? Neem dan gerust contact op met Norbert Greveling voor een vrijblijvend gesprek.