Workshop holistisch kijken

De inhouse workshop holistisch kijken gaat over hoe je een holistisch beeld kunt krijgen van je bedrijf of instelling en wat je dan ziet. Het doel is om je op een verfrissende manier te laten kijken naar waar je met elkaar mee bezig bent, waardoor je tot nieuwe inzichten komt en nieuwe ideeën genereert over hoe je met de hedendaagse uitdagingen om kunt gaan.

Holistisch kijken is een cruciale vaardigheid voor leidinggevenden in dit tijdperk, waarin veranderingen zich in rap tempo voltrekken als gevolg van de digitale revolutie en het streven naar een circulaire economie. Daar is vriend en vijand het over eens. Maar wat is dat eigenlijk, holistisch kijken? Waarom is dat zo belangrijk en vooral: hoe doe je dat en wat zie je dan?

De workshop duurt minimaal twee dagdelen en begint met een introductie over holistisch kijken, waarbij je door een raamwerk leert kijken naar domeinen en naar de gelaagdheid van je bedrijf of instelling. Met collega leidinggevenden en/of profesionals doorloop je het raamwerk van jouw bedrijf/instelling en kijk je naar de samenhang van het geheel. Afhankelijk van de bedoeling kan de workshop verschillende accenten krijgen. Je kunt met elkaar bijvoorbeeld prioriteiten toekennen aan onderdelen die in de nabije toekomst extra aandacht behoeven, maar je kunt ook ideeën genereren over hoe je het geheel nog beter zou kunnen laten functioneren en aantrekkelijker kunt maken voor verschillende groepen belanghebbenden.

De bedoeling, duur, deelnemers en de accenten van de workshop komen aan de orde in een voorbespreking. Dat gesprek vormt de basis voor een programma dat verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Een paar dagen na de workshop vindt een evaluatie plaats, waarbij suggesties worden aangereikt over wat je verder zou kunnen doen met de resultaten en bevindingen van de workshop.

Spreekt deze opzet je aan? Neem dan gerust contact op met Norbert Greveling voor een vrijblijvend gesprek.