Imacon Color Scanner

Workshop organisatiemodellering

De inhouse workshop organisatiemodellering gaat over de vraag welke meerwaarde je organisatie levert aan medewerkers en stakeholders, hoe je die meerwaarde levert en hoe dat de cultuur van je bedrijf beïnvloedt. Het doel is om jou en een groep collega’s, stakeholders of anderen te inspireren op zoek te gaan naar andere meerwaarde en andere manieren om die meerwaarde te leveren. Daarbij verschaft de workshop leuke inzichten over wat je kunt doen om de organisatiecultuur aan te passen en kunt werken aan sociale innovatie.

Niet alleen de businessmodellen van bedrijven en instellingen staan onder druk als gevolg van externe ontwikkelingen. Ook de organisatiemodellen behoeven aanpassing, bijvoorbeeld om organisaties wendbaarder te maken en voor te bereiden op de intrede van millenials. Maar wat is een organisatiemodel? Welk organisatiemodel heb je voor ogen voor de toekomst en hoe verander je een bestaand organisatiemodel?

De workshop duurt minimaal een halve dag. Met collega leidinggevenden, professionals, stakeholders of externe deskundigen bespreek je het organisatiemodel van je organisatie. De bijeenkomst wordt verrijkt met voorbeelden uit de praktijk over hoe andere organisaties bezig zijn hun organisatiemodel aan te passen, zoals met zelfsturende teams, agile principes etc. Afhankelijk van de bedoeling kan de workshop verschillende accenten krijgen. Zo kun je met elkaar vaststellen wat de kracht en zwakte is van jullie organisatiemodel ten opzichte van vergelijkbare organisaties of juist op zoek gaan naar mogelijkheden voor sociale innovatie.

De bedoeling, duur en de accenten van de workshop komen aan de orde in een voorbespreking. Dat gesprek vormt de basis voor een programma dat verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Een paar dagen na de workshop vindt een evaluatie plaats, waarbij suggesties worden aangereikt over wat je verder zou kunnen doen met de resultaten en bevindingen van de workshop.

Spreekt deze opzet je aan? Neem dan gerust contact op met Norbert Greveling voor een vrijblijvend gesprek.