Workshop spel en het speelveld

De inhouse workshop spel en het speelveld gaat over de manier waarop jullie met je bedrijf of instelling proberen om klanten voor je te winnen (het spel) en hoe je de markt afbakent waarop je actief wilt zijn (het speelveld). Hoe toekomstbestendig is dat is en wat zou je kunnen doen om de toekomstbestendigheid te versterken. Het doel van de workshop is om nieuwe ideeën te genereren voor het speelveld waarop je actief wilt zijn en voor het spel dat jullie daarop willen spelen. Anders dan vaak wordt gedacht, zijn zowel het spel als het speelveld geen vast gegeven. Je bepaalt dat voor een groot deel zelf als leidinggevenden. Met de huidige dynamiek in je bedrijfsomgeving is het de hoogste tijd om zowel het spel als het speelveld te herzien. Denk daarbij aan nieuwe (digitale) technologieën, aangepaste wet- en regelgeving en nieuwe sectorvreemde spelers op het speelveld.

Het is terecht dat tegenwoordig veel aandacht uitgaat naar businessmodellering. Maar daarbij blijft vaak één cruciale invalshoek volledig onderbelicht: het speelveld waarop je met je bedrijf/instelling actief bent, het spel dat je daarop speelt, de spelers die daarop actief zijn en de spelregels die daar gelden. Dat speelveld is serieus aan het veranderen. Op welke speelveld c.q. in welke arena willen jullie actief zijn en welk spel gaan jullie daarop spelen?

De workshop duurt minimaal een halve dag en start met een introductie van een techniek om het spel en het speelveld te visualiseren. Met collega leidinggevenden, professionals, klanten en/of business partners bespreek je vervolgens het spel dat je speelt, de huidige afbakening van jullie speelveld en de dynamiek die zich daarop voltrekt. De workshop wordt verrijkt met voorbeelden uit de praktijk over hoe andere bedrijven en instellingen bezig zijn hun speelveld en spel te herdefiniëren, bijvoorbeeld door ecosystemen te vormen en allianties aan te gaan. Afhankelijk van de bedoeling kan de workshop verschillende accenten krijgen. Zo kun je met elkaar ideeën bedenken voor andere afbakeningen, voor manieren waarop je het spel daarop gaat spelen of voor beide.

De bedoeling, duur, deelnemers en de accenten van de workshop komen aan de orde in een voorbespreking. Dat gesprek vormt de basis voor een programma dat verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Een paar dagen na de workshop vindt een evaluatie plaats, waarbij suggesties worden aangereikt over wat je verder zou kunnen doen met de resultaten en bevindingen van de workshop.

Spreekt deze opzet je aan? Neem dan gerust contact op met Norbert Greveling voor een vrijblijvend gesprek.