Imacon Color Scanner

Door welke bril heb jij in de loop van de tijd leren kijken naar organisaties?

Welke zienswijze hanteer jij bij het kijken naar bedrijven en instellingen? Bedrijfskundige opleidingen en MBA’s hanteren bijv. vaak nog een traditionele benadering, waarbij wordt gekeken door de bril van bedrijfsfuncties (marketing, finance, procurement, fulfilment, ICT, HR e.d.). Zeker interessant, maar die manier van kijken helpt je niet veel verder als je de toekomstbestendigheid van je organisatie wilt versterken met alle hedendaagse ontwikkelingen. Dat vraagt om een holistische manier van kijken.

Bij toekomstbestendigheid draait het om het maken van strategische keuzes die bepalend zijn voor toekomstig succes. Business Fit-ality heeft een raamwerk ontwikkeld waarmee je vanuit verschillende vensters een verfrissende blik krijgt op je organisatie en op de omgeving waarin die acteert. Het raamwerk belicht verschillende soorten keuzes die leidinggevenden maken, die ten grondslag liggen aan het succes van hun bedrijf of instelling. Bij elkaar geven de vensters een compleet beeld, dat uitermate geschikt is als vertrekpunt bij het werken aan toekomstbestendigheid. Welke keuzes zijn in het verleden gemaakt en welke keuzes zou je voor de toekomst maken?

Een tipje van de sluier. Het raamwerk onderscheidt een bedrijfs- en een organisatiedomein waarbinnen keuzes worden gemaakt. Twee domeinen die niet van elkaar te scheiden zijn, maar wel erg goed van elkaar zijn te onderscheiden. Net als het fysieke lichaam en de hersenen/geest bij de mens. Samen maken ze één geheel, maar ze zijn wel heel goed los van elkaar te beschouwen en te ontwikkelen. Bij het bedrijfsdomein staan klanten en business partners centraal en gaat het om de meerwaarde die je hen biedt. In het organisatie domein gaat het primair om de meerwaarde aan medewerkers en stakeholders. Beide domeinen zijn zowel bij private bedrijven als publieke instellingen belangrijk om te onderkennen, zeker als je wilt werken aan de toekomstbestendigheid van je onderneming of instelling. Binnen die domeinen worden op verschillende niveaus keuzes gemaakt die bepalend zijn voor toekomstig succes. Denk bij het bedrijfsdomein bijvoorbeeld aan de keuzes over het businessmodel en bij het organisatiedomein bijvoorbeeld aan keuzes over de structuur en de mate van autonomie van teams.

Ben je benieuwd wat je met zo’n raamwerk kunt? Kijk dan eens naar de workshop Holistisch kijken.