Ervaringen in de zorgsector

De eerste kennismaking van Business Fit-ality met de zorgsector vond plaats in 2005, voorafgaand aan de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. De marktwerking die toen aanstaande was stelde zorginstellingen en zorgverzekeraars voor de vraag hoe daarmee om te gaan. Bij het adviseren over dit soort vraagstukken was ervaring uit het bedrijfsleven een pre, evenals ervaring met het starten van een onderneming c.q. ondernemerschap. De wet- en regelgeving is na 2006 op verschillende punten aangepast, wat voor veel beweging heeft gezorgd bij zorginstellingen. Zo zijn zbc’s ontstaan, zijn diverse instellingen gefuseerd en zijn oude samenwerkingsverbanden juist ontvlochten. Het zorglandschap blijft ook de komende tijd in beweging, mede als gevolg van steeds weer nieuwe wet- en regelgeving maar zeker ook als gevolg van de digitale revolutie/e-health. De kernvraag blijft hoe het beste zorg kan worden verleend aan patiënten tegen acceptabele kosten. De mogelijkheden voor zorgverlening nemen alleen maar toe. Belangrijke vragen zijn wat wenselijk is en hoe het betaalbaar blijft.

Business Fit-ality heeft sinds 2006 diverse zorginstellingen ondersteund bij strategische vraagstukken, zowel in de vorm van advisering als procesbegeleiding. Opdrachtgevers zijn zorgverzekeraars, ziekenhuizen, maatschappen, ggz-, jeugdzorg- en revalidatie instellingen.

Centrale thema’s bij de werkzaamheden van Business Fit-ality in de zorgsector zijn strategie, strategische samenwerking, ondernemerschap en uitbesteding. Als gevolg daarvan zijn nieuwe samenwerkingsverbanden en zorgondernemingen gestart, maar ook zijn samenwerkingsverbanden ontvlochten die onvoldoende toekomstbestendig bleken te zijn.

Wil je weten wat Business Fit-ality kan betekenen voor jouw zorginstelling? Neem dan contact op met Norbert Greveling.